Transformatory przemysłowe

Transformator to urządzenie elektryczne służące do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego. W sieci elektroenergetycznej zmiana napięcia zachodzi kilkustopniowo w stacjach transformatorowych. Przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości wymaga zastosowania wysokiego napięcia, dzięki czemu straty przesyłu są mniejsze, do dystrybucji lokalnej jednak potrzebne jest napięcie niskie, ta zamiana dokonuje się za pomocą transformatorów. Transformatory to w uproszczeniu to miedziane zwoje nawinięte na żelazny rdzeń, jeden z nich zwany pierwotnym podłączony jest do źródła prądu przemiennego. Energia elektryczna jest przekazywana indukcyjnie na drugie uzwojenie Zmiany strumienia powodują w uzwojeniu wtórnym napięcie w kształcie sinusoidy.

Rdzeń zbudowany jest z wzajemnie od siebie odizolowanych blach transformatorowych, które nie stanowią jednolitej masy, ponieważ prądy wirowe, które w takim przypadku powstają, mogły by powodować duże straty. Blachy są często wycinane w formie liter E i I. Tworzą w ten sposób rdzeń EI, w którym uzwojenie umieszczone jest w środku, aby uzyskać możliwie duże pole magnetyczne.

Zadania transformatorów

1. Przeniesienie napięcia zmiennego z uzwojenia pierwotnego do wtórnego, przy jednoczesnym oddzieleniu galwanicznym strony pierwotnej od wtórnej.
2. Przetwarzanie napięcia zmiennego na napięcie o podobnym przebiegu czasowym ale i innej wartości.

Transformator jest obliczany na pewna maksymalna moc, której nie wolno przekraczać, rezystancje uzwojeń musza być wystarczająco niskie, aby nie dawały zbyt dużych spadków napięcia. Oznacza to, że aby nie był nasycany rdzeń transformatora musi mieć wystarczająca wielkość Wielkość ta decyduje nie tylko o przenoszonej mocy, ale również o częstotliwości pracy, im mniejsza częstotliwość przenoszona, tym większy rdzeń.

Typy transformatorów :

Pojęcia